اعلام تقویم آموزشی دوره های حضوری و آنلاین پائیز 1399 (تاریخ درج : 1399/07/20)

جهت اطلاع از دوره های آموزشی پائیز1399 

و تاریخ برگزاری آنها به بخش تقویم آموزشی این سایت و یا 

کانال تلگرامی مجتمع به نشانی: @chistatvtc
 مراجعه فرمایید.