اعلام تقویم آموزشی دوره های حضوری و آنلاین تابستان 1399 (تاریخ درج : 1399/04/09)

جهت اطلاع از دوره های آموزشی تابستان 1399 

و تاریخ برگزاری آنها به بخش تقویم آموزشی این سایت و یا 

کانال تاگرامی مجتمع به نشانی: @chistatvtc
 مراجعه فرمایید.