اعلام تقویم آموزشی پاییز 98 (تاریخ درج : 98/07/10)

جهت اطلاع از برنامه برگزاری دوره های آموزشی پاییز 98 آموزشگاه چیستا، می توانید به بخش "تقویم آموزشی" سایت مراجعه کرده و یا 

تقویم آموزشی را از کانال تلگرام آموزشگاه به نشانی @chistatvtc دانلود نمایید.