اطلاعیه مهم در خصوص آزمون های فنی و حرفه ای (تاریخ درج : 97/10/08)

مهارت آموزانی که تاکنون در آزمون فنی و حرفه ای مربوط به حرفه آموزشی خود شرکت نکرده اند

درصورت تمایل هرچه سریعتر با آموزشگاه تماس حاصل نمایند تا درصورت امکان معرفی به آزمون آنها صورت پذیرد.


لازم به ذکر است اخیرا در پورتال سازمان امکان معرفی به آزمون، برای افرادیکه بیش از یکسال از دوره آموزشی آنها گذشته وجود ندارد.

همچنین اعلام زمان آزمون های هر دوره نیز فقط از طریق کانال تلگرام آموزشگاه به نشانی

chistatvtc@

انجام می شود.