اخذ رتبه 2 از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (تاریخ درج : 94/08/05)

مفتخریم باطلاع مهارت آموزان و همکاران گرانقدر
برسانیم در رتبه بندی سال 1394، مجتمع آموزشی چیستا موفق به کسب گرید 2
از سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور گردید.