شرکت کننده های دوره های حرفه ای مجتمع آموزشی چیستا می توانند بعد از اتمام دوره بصورت پروژه ای با مجتمع همکاری کنند (تاریخ درج : 92/08/26)

دپارتمان تخصصی برق و کامپیوتر چیستا اقدام به قبول پروژه هایی نظیر طراحی سایت، ساخت انواع سیستم های اتوماسیون اداری مکانیزه، طراحی نقشه برق ساختمان، طراحی روشنایی داخلی و خارجی ساختمان و ... نموده تا دانش پذیران پس از اتمام دوره آموزشی مربوطه  بتوانند با مجتمع، بصورت پاره وقت و در قالب پروژه همکاری داشته و آموخته های خود را به کار گیرند.