اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc
دوره تخصصی برق صنعتی و 

Mini PLC LOGO


با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 11 آذزماه 1399دوره تخصصی طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار 

AutoCAD


با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 09 آذزماه 1399


دوره تخصصی الکترونیک کاربردی، شناخت قطعات، طراحی و تحلیل مدار

و نرم افزار Altium Designer


با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 12 آذزماه 1399


دوره جامع اتوماسیون صنعتی

PLC S7-1200 ، TIA PORTAL، 

مانیتورینگ صنعتی

درایورهای الکتریکی

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 12 آذر ماه 1399
دوره جامع هوشمندسازی ساختمان

BMS, SMART HOME


با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 13 آذرماه 1399