اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc

دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی

تاسیسات برقی - طراحی و نظارت

 تاریخ آغاز دوره: 7 مردادماه 1399 - آنلاین
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه

تاسیسات ساختمان و کارخانجات

 درحال برگزاری - آنلاین

دوره جامع اتوماسیون صنعتی با PLC S7-1200

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

PLC S7-1200 , TIA Portal

مانیتورینگ با WINCC TIA

راه اندازی درایورهای صنعتی

زمان آغاز دوره: 17 تیرماه 1399

دوره تخصصی هوشمندسازی ساختمان BMS/SMART HOME

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 19 تیرماه 1399