اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc
نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق صنعتی با نرم افزار EPLAN

مدرک فنی و حرفه ای

شنبه 26 بهمن ماه

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان و نرم افزار اتوکد

مدرک فنی و حرفه ای

یکشنبه 27 بهمن ماهطراحی مدارات الکترونیک و چاپ PCB 

با نرم افزار Altium Designer

مدرک فنی و حرفه ای

دوشنبه 28 بهمن ماه


دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - تاسیسات برقی


(صلاحیت نظارت)


یکشنبه 11 اسفند ماه 98