اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc


دوره جامع میکروکنترلرهای ARM

مدرک فنی و حرفه ای

چهارشنبه 22 آبان ماه 98

دوره تخصصی هوشمندسازی ساختمان BMS

مدرک فنی و حرفه ای

پنجشنبه 23 آبان ماه 98