اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc

دوره جامع طراحی تاسیات الکتریکی ساختمان و نرم افزار اتوکد

سیستم توزیع برق و رایزردیاگرام - مدار روشنایی و پریز - سیستم جریان ضعیف - ارت و همبندی

زمان آغاز دوره: 1خردادماه 1399
دوره آموزشی جامع میکروکنترلرهای ARM

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 8 خردادماه 1399
 
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری - ساختمان و کارخانجات

زمان آغاز دوره: 10 خردادماه 1399


دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندس - تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)

زمان آغاز دوره: 11 خردادماه 1399دوره آموزشی پیشرفته میکروکنترلرهای ARM

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 12 خردادماه 1399