اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc


دوره تخصصی طراحی روشنایی و نورپردازی با نرم افزارهای 

DIALUX و DIALUX EVO

مدرک فنی و حرفه ای

سه شنبه 19 آذرماه 98

دوره جامع اتوماسیون و برنامه نویسی PLC S7-1200

همراه با مانتیورینگ با WINCCTIA

و شبکه های صنعتی PROFINET و MODBUS


مدرک فنی و حرفه ای

شنبه 23 آذرماه 98
دوره تخصصی هوشمندسازی ساختمان BMS

مدرک فنی و حرفه ای

پنجشنبه 28 آذرماه 98

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - تاسیسات برقی


یکشنبه 1 دی ماه 98