اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtcدوره جامع طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار AUTOCADمدرک فنی و حرفه ای

چهارشنبه 1 آبان ماه 98


دوره جامع میکروکنترلرهای ARM

مدرک فنی و حرفه ای

شنبه 18 آبان ماه 98